16/3/2022, Πώς βρέθηκαν 100.00 Έλληνες στην Ουκρανία;