Στὴν πρώτη Ἐκκλησία, τὸ Σάββατο τοῦ Λαζάρου ὀνομαζόταν «ἀναγγελία τοῦ Πάσχα». Πραγματικὰ, αὐτὸ τὸ Σάββατο ἀναγγέλλει, προμηνύει τὸ ὑπέροχο φῶς καὶ τὴ γαλήνη τοῦ ἑπομένου Σαββάτου, τοῦ Ἁγίου καὶ Μεγάλου Σαββάτου, ποὺ εἶναι ἡμέρα τοῦ Ζωηφόρου Τάφου.
Τὸ πρῶτο μας βῆμα ἂς εἶναι ἡ προσπάθεια νὰ καταλάβουμε τὸ ἑξῆς: ὁ Λάζαρος, ὁ φίλος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἶναι ἡ προσωποποίηση ὅλου τοῦ ἀνθρωπίνου γένους καὶ φυσικὰ κάθε ἀνθρώπου ξεχωριστά. Ἡ Βηθανία, ἡ πατρίδα τοῦ Λαζάρου, εἶναι τὸ σύμβολο ὅλου τοῦ κόσμου, εἶναι ἡ πατρίδα τοῦ καθενός. (Συνέχεια...)


 10/4/2022, Ένας κόσμος καλών ανθρώπων... που έχουν απομακρυνθεί από τον Θεό,


Δεν πρέπει όμως να φανταστούμε πως άπαξ και τους κάνουμε όλους «καλούς» αυτόματα σώσαμε και τις ψυ­χές τους. Ένας κόσμος από καλούς ανθρώπους, οι οποίοι είναι ικανοποιημένοι με την καλοσύνη τους και δεν κοιτάζουν πιο μακριά, αλλά, αντίθετα, έχουν απο­μακρυνθεί από το Θεό, θα είχε την ίδια απελπιστική ανάγκη για σωτηρία όπως κι ένας αξιοθρήνητος κό­σμος· μπορεί κάλλιστα ένας τέτοιος κόσμος να ήταν πιο δύσκολο να σωθεί. (Συνέχεια...)

  


5/4/2022, Για τον πόλεμο στην Ουκρανία,Ὁ πόλεμος δέν εἶναι κάτι καινούργιο στήν ἀνθρώπινη ἱστορία, ὅμως τοῦτο δέν τόν καθιστᾶ, ὡς γεγονός, λιγότερο ἀποτρόπαιο. Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός ἀρνεῖται καί καταδικάζει τήν βία σέ ὅλες τίς μορφές της. Μάλιστα, ποτέ δέν χρησιμοποίησε βία ἐναντίον τῶν ἀνθρωπίνων προσώπων, ἀκόμη κι ὅταν ὁ Ἴδιος τήν ὑπέστη παντοιοτρόπως.
Ἐξ ἐπόψεως Ὀρθοδόξου, κανένα γεγονός, καμία πρόκληση, καμία ἐπιδίωξη καί καμία πρόφαση δέν δύναται νά δικαιολογήσει τήν θηριωδία τοῦ πολέμου, ἡ φύση τοῦ ὁποίου προϋποθέτει τήν ἐπιβολή τῆς βουλήσεως τοῦ ἰσχυροῦ στόν ἀνίσχυρο. Τοιουτοτρόπως, παράγεται τό λεγόμενο «δίκαιο» τοῦ ἰσχυροῦ, τό ὁποῖο, βεβαίως, δέν ἔχει καμία σχέση μέ τήν ἔννοια τῆς δικαιοσύνης, τῆς ἀγάπης καί τῆς ἐλευθερίας, πού εὐαγγελίζεται ὁ Χριστός. (Συνέχεια...) 3/4/2022, Η Μεγάλη Ιδέα ενός μικρού λαού, Τελικὰ ἡ μεγάλη ἰδέα τοῦ Γένους μας εἶναι ἡ μεγάλη ἰδέα τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Δὲν εἶναι ἡ κατάληψι ἑνὸς γεωγραφικοῦ τόπου ἀλλὰ ἡ ἀνάληψι σὲ μιὰ λειτουργικὴ ἐλευθερία.
Σκοπὸς εἶναι νὰ σωθῆ ὁ ἄνθρωπος. Νὰ νικήσουν ὅλοι. Νὰ μὴν μείνη κανεὶς νεκρὸς ἐπὶ μνήματος.
Νὰ φωτισθοῦν τὰ σύμπαντα. Νὰ βασιλεύση ἡ ζωή. Νὰ δέχεται ὁ ἄνθρωπος μιὰ στιγμὴ τὴν αἰωνιότητα, καὶ μὲ ἕνα ἅγιο Μαργαρίτη ὅλο τὸν Παράδεισο, εἰς Πνεύματος Ἁγίου κοινωνίαν, εἰς βασιλείας οὐρανῶν κληρονομίαν. Αὐτὸ δὲν τὸ πετυχαίνει ἄνθρωπος ἀλλὰ τὸ δωρίζει ὁ Θεάνθρωπος ποὺ τὰ πάντα ὑπομένει γιὰ νὰ σώση ὅλους. (Συνέχεια...) 29/3/2022, Μαθαίνοντας να αγαπώ όταν όλα δεν πάνε όπως θα ήθελα...
Στον Θεό τι αγαπάμε; Τον ίδιο τον Θεό ή τα δώρα του; Ζητάμε Εκείνον ή την βοήθεια του; Θα μου πείτε υπάρχει διαφορά; Τεράστια. Όταν ζητάς μόνο θαύματα και δώρα ή παροχές, τότε στην πραγματικότητα είσαι άπιστος και άθεος. Γιατί δεν είναι το ζητούμενο σου η κοινωνία, γνωριμία και σχέση με τον Χριστό, αλλά τα δώρα, η ύλη, τα αιτήματα, οι επιθυμίες όλα εκείνα που θέλεις εσύ για να νιώθεις καλά, τακτοποιημένος και ικανοποιημένος. Θα μου πείτε "μα στο Ευαγγέλιο δεν λέει ζητάτε και θα σας δώσω, χτυπήστε και θα σας ανοίξω;". (Συνέχεια...) 


 24/3/2022, Ευαγγελισμός & Ελλάδα,Ἑορτάζουμε τήν Ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Παναγίας μας, Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας, ψάλλοντας «Σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τό Κεφάλαιον καί τοῦ ἀπ’ αἰῶνος Μυστηρίου ἡ φανέρωσις». Στήν ἀναγγελία τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ στήν Θεοτόκο, ὁ Θεός προσέφερε τό θεϊκό σχέδιό Του γιά τή σωτηρία μας. Στό ἴδιο γεγονός ἀποκαλύπτεται ἡ φύση καί ὁ σκοπός τοῦ μηνύματος τοῦ Εὐαγγελίου. Ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ καί τά μέσα τῆς σωτηρίας ἀποκαλύφθησαν, τό Εὐαγγέλιο διακηρύχθηκε ἀπό τόν ἀγγελιαφόρο Του, καί Ἐκείνη πού ἄκουσε καί δέχθηκε τόν Λόγον τοῦ Θεοῦ ἀνταποκρίθηκε μέ πίστη. (Συνέχεια...) 


 19/3/2022, Όλο το μυστικό είναι η αγάπη, ο έρωτας στον Χριστό,  Χριστός θέλει κι εχαριστεται νά σκορπάει τή χαρά, νά πλουτίζει τούς πιστούς Του μέ χαρά. Εχομαι «να  χαρά μν  πεπληρωμένη». Ατή εναι  θρησκεία μας. κε πρέπει νά πμε.  Χριστός εναι  Παράδεισος, παιδιά μου. Τί εναι Παράδεισος;  Χριστός εναι. πό ‘δ ρχίζει  Παράδεισος. Εναι κριβς τό διο. σοι δ στή γ ζον τόν Χριστό, ζον τόν Παράδεισο. τσι εναι, πού σς τό λέγω. Εναι σωστό, ληθινό ατό, πιστέψτε με! ργο μας εναι ν προσπαθομε νά βρομε ναν τρόπο νά μπομε μέσα στό φς το Χριστο. Δέν εναι νά κάνει κανείς τά τυπικά.  οσία εναι νά εμαστε μαζί μέ τόν Χριστό. Νά ξυπνήσει  ψυχή καί ν’ γαπήσει τόν Χριστό, νά γίνει γία. Νά πιδοθε στό θεο ρωτα.  (Συνέχεια...)


16/3/2022, Σήκω Ευαγόρα να μας πεις Ελληνική Ιστορία!Τα ξημερώματα της 14ης Μαρτίου 1957 απαγχονίστηκε στις Κεντρικές Φυλακές Λευκωσίας ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης, εξέχουσα μορφή του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ (Εθνικής Οργάνωσης Κυπρίων Αγωνιστών) στην Κύπρο κατά τα έτη 1955-1959.
Χτυπά κουδούνι μπαίνουνε αράδα η κάθε τάξη
Μπαίνει κι η πρώτη η άταχτη κι η τρίτη που διαβάζει,
μπαίνει κι η Πέμπτη αμίλητη η τάξη του Ευαγόρα.
Παρόντες όλοι; – Κύριε ο Ευαγόρας λείπει…
Παρόντες! λέει ο δάσκαλος και με φωνή που τρέμει.
Σήκω Ευαγόρα να μας πεις Ελληνική Ιστορία....(Συνέχεια...)
 Προηγούμενα Κείμενα