23/6/2022, Απ' το δεντρί που θάρεψες - Δημοτικό Τραγούδι, Μελοποίηση Ζαράνη