28/7/2022, Οι ακολουθίες της Εκκλησίας είναι μια διαρκής άσκηση σχέσης με το Θεό, Δημήτρης Μαυρόπουλος