Διότι όχι μόνο σε εμάς τους αμαρτωλούς συμβαίνουν αυτά, αλλά και στους αγίους Του, οι οποίοι διά μέσου των αιώνων ευαρέστησαν τον Θεό και γνώρισαν ότι είναι φιλάνθρωπος Θεός και Πατέρας και ότι από αγάπη και για την απόκτηση των αρετών μάς παιδεύει με την πνευματική Του ράβδο. Μετά όμως απ’ αυτά, γρήγορα και αναμφίβολα έρχεται η αλλοίωση, η ψυχική αποκατάσταση και το έλεος του Θεού. Και ενώ σε εκείνη τη δύσκολη στιγμή δίνουν στον άνθρωπο όλα την εντύπωση ότι δεν θα μπορέσει να νικήσει το πανδαιμόνιο των λογισμών και παθών του, και όλες οι αρετές του φαίνονται ακατόρθωτες και μισητές, λόγω επενέργειας του σατανά, μετά από όλα αυτά ακολουθεί η θεία αλλοίωση. (Συνέχεια...)


25/7/2022, Το ζήτημα είναι να αφεθούμε μ' εμπιστοσύνη στο θέλημα του Χριστού, 



...Και παιδιά να ‘χομε είναι σταυρός, και παιδιά να μην έχομε είναι σταυρός. Το ζήτημα είναι ν’ αφεθούμε μ’ εμπιστοσύνη στο θέλημα του Χριστού. Κι όταν αφεθούμε, αυτό είναι η μέγιστη ελευθερία. Γιατί, αν δεν αφεθούμε και δεν έχομε εμπιστοσύνη, τότε υποφέρομε οι καημένοι. Κι αυτό είναι η μέγιστη δουλειά και σκλαβιά.  (Συνέχεια...)


 21/7/2022, Τα σπλάχνα του Αγαθού δεν τα παρακίνησε για να τιμωρήσουν όσουν τον αρνήθηκαν,

Τὴν πολ­λὴ τῶν ἀν­θρώ­πων ἁ­μαρ­τί­α
καὶ τὴν πολ­λὴ τοῦ Θε­οῦ φι­λαν­θρω­πί­α
πα­ρα­τή­ρη­σ­ε ὁ προ­φή­της
κι ἐ­τα­ρά­χτη­κε ὁ Ἠ­λί­ας κι ἐ­θύ­μω­σε
καὶ λό­για μ’ ἀ­σπλα­χνί­α
ὕ­ψω­σε στὸν Εὔ­σπλα­χνο,
καὶ εἶ­πε, ὀρ­γί­σου τώ­ρα
μ’ αὐ­τοὺς ποὺ σ’ ἀ­παρ­νή­θη­καν,
κρι­τὴ δι­και­ό­τα­τε.
Ἀλ­λὰ τὰ σπλά­χνα τοῦ Ἀ­γα­θοῦ (Συνέχεια...)


16/7/2022, Τί τρομερά βασανιστήρια μου κόστισε & μου κοστίζει αυτή η δίψα για πίστη,



Θα σας έλεγα για τον εαυτό μου ότι είμαι παιδί του αιώνα μας, ένα παιδί της απιστίας και της αμφιβολίας, έως τη στιγμή αυτή και μάλιστα έως τον τάφο. Τι τρομακτικά βασανιστήρια μου κόστισε και μου κοστίζει αυτή η δίψα για πίστη που τόσο πιο πολύ είναι ισχυρή στην ψυχή μου, όσο πιο πολλά επιχειρήματα για το αντίθετο έχω μέσα μου! Κι εντούτοις, ο Θεός μου στέλνει καμιά φορά στιγμές… που για μένα όλα είναι φωτεινά και ιερά.  (Συνέχεια...)


11/7/2022, Όποιος πιστεύει πως είναι δεδικαιωμένος είναι χαμένος,




... Ἡ προσευχή δέν εἶναι μιά μηχανιστική διαδικασία -«ἀφοῦ τό κάνω, ὁ Θεός θά μοῦ τό δώσει ὁπωσδήποτε»-, ἀλλά εἶναι μιά πάλη μέ τό Θεό. Εἶναι μιά πάλη μέ τό Θεό, ἡ ὁποία δικαιώνεται μέσα στήν ταπείνωση. Ποιά εἶναι ἡ ταπείνωση τοῦ ἑκατόνταρχου; «Δέν εἶμαι ἄξιος νά εἰσέλθεις ὑπό τή στέγη τοῦ οἴκου μου»(Συνέχεια...)



  21/6/2022, Τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος & οι Ψευδοπροφήτες,




Στήν σημερινή ἐποχή πλήθυναν οἱ ἐντός τῆς Ἐκκλησίας ψευδοπροφῆτες, οἱ ὁποῖοι ἔχουν παρασύρει ἕναν ἀριθμό πιστῶν καί κινδυνεύουν νά καταλήξουν σέ σχίσμα ἤ αἵρεση. Ἄλλοι ἀπό αὐτούς ἔχουν αὐτοδιορισθεῖ διδάσκαλοι καί μελλοντολόγοι καί ταράσσουν τούς πιστούς μέ διάφορες κινδυνολογίες. Ἄλλοι παρερμηνεύουν λόγια συγχρόνων ἤ καί παλαιοτέρων Ἁγίων καί τά παρουσιάζουν σύμφωνα μέ τόν δικό τους τρόπο σκέψης.  (Συνέχεια...)



Πολὺ μᾶς ἀγαπᾶ ὁ Κύριος· αὐτὸ τὸ ἔμαθα ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ποὺ μοῦ ἔδωσε ὁ Κύριος κατὰ τὸ μέγα Του ἔλεος.
Ἐγήρασα καὶ ἑτοιμάζομαι γιὰ τὸ θάνατο, καὶ γράφω τὴν ἀλήθεια γιὰ χάρη τοῦ λαοῦ.
Τὸ Πνεῦμα τοῦ Χριστοῦ, ποὺ μοῦ ἔδωσε ὁ Κύριος, θέλει νὰ σωθοῦν ὅλοι, νὰ γνωρίσουν ὅλοι τὸν Θεό. (Συνέχεια...)



15/6/2022, Τα έξω και τα έσω,



Τί ἀγαπᾶς στόν φίλο σου; Τό σῶμα του, ἤ τήν ψυχή του; Γιατί τόν ἀγαπᾶς; Γιά τό σῶμα του, ἤ γιά τόν ἐσωτερικό του κόσμο; Γιά τίς ἀρχές του! Γιά τήν καλή του καρδιά. Γιά τόν ψυχικό του κόσμο. Γιά τόν ἔσω ἄνθρωπο. Μή μοῦ εἰπεῖς, ὅτι τόν ἀγαπᾶς μόνο καί μόνο, ἐπειδή εἶναι ὄμορφος, ἤ ἐπειδή εἶναι ἔξυπνος! Τόν ἀγαπᾶς, γιατί σέ ἀγαπάει.(Συνέχεια...)



 11/6/2022,Για το Άγιον Πνεύμα,



Κάποιος σιδηρουργός έστειλε τον γιο του να γυρίσει όλο τον κόσμο ψάχνοντας για μία καλύτερη και ελαφρότερη εργασία από αυτή του σιδηρουργού, έτσι ώστε να μπορεί να συντηρήσει τον γιό του όταν γεράσει και τον ίδιο που ήδη άρχισε να γερνά. Πριν τον αποχωρισμό λέει ο σιδηρουργός στον γιό του: «Να τηρείς ένα βασικό κανόνα που προτείνουν οι ταξιδιώτες: δέσου με τον άνεμο». Υπάκουσε ο γιός τον πατέρα, έφυγε για το ταξίδι του στον κόσμο και πήγαινε ακολουθώντας συνεχώς την κατεύθυνση του ανέμου, ώσπου μια μέρα βρέθηκε έξω από το σιδηρουργείο του πατέρα του. (Συνέχεια...)


   8/6/2022, Να είσαι χαρά του άλλου...



Οι άνθρωποι μπορεί να ξεχάσουν τα πάντα όχι όμως το πως τους κάνατε να νιώσουν. Γι’ αυτό ο Γέροντας Αιμιλιανός τόνιζε κάνε τους άλλους και ιδιαίτερα εκείνους που είναι κοντά σου και θέλεις στην ζωή σου, να χαίρομαι την παρέα και παρουσία σου. Να είσαι χαρά και φως γι’ αυτούς. Να γυρνάς στο σπίτι και να λένε «καλώς τον…» και όχι «ωχ ήρθε πάλι αυτός…». Να είσαι χαρά του άλλου και όχι το βάσανο και η δυσκολία του. (Συνέχεια...)



 Προηγούμενα Κείμενα