17/11/2022, Η φτώχεια του πλούτου & ο πλούτος της πτωχείας, π. Βαρνάβας Γιάγκου