22/2/2023, Το χάρισμα της μετανοίας, π. Ζαχαρίας Έσσεξ