16/3/2023, Ρόδου Μοσκοβόλημα, Κωστής Παλαμάς - Ζαράνης