Νικηταράς ο Τουρκοφάγος

Νικηταράς ο Τουρκοφάγος 


Ο Νικήτας Σταματελόπουλος, ο επιλεγόμενος Νικηταράς ο Τουρκοφάγος, ο πιο ανιδιοτελής αγωνιστής του ’21 αφού δεν έπαιρνε τίποτα από τις μάχες, από τα λάφυρα που έπαιρναν από τους Τούρκους. Σε μερικά σημεία υπερέβαινε και τον θείο του τον Κολοκοτρώνη, αλλά πάντοτε τον εσέβετο και δεν έμπαινε μπροστά του. Αυτό ακριβώς είναι σεβασμός, αυτό είναι συγγένεια, αυτό είναι ανωτερότητα και μεγαλείο ψυχής.

Ήταν ο πιο ανιδιοτελής αγωνιστής του ’21, αφού εν έπαιρνε τίποτα για να μην πουν ότι έκανε τον αγώνα και την μάχη για να πάρει λάφυρα. Ήτανε πραγματικά άδολος, πραγματικά ανιδιοτελής, ήταν πραγματικά ανώτερος. Αφού τη μάχη στα Δερβενάκια ο Υψηλάντης, ο ωραίος αυτός πρίγκιπας, αγόρασε από κάποιον, που είχε λαφυραγωγήσει τους Τούρκους, δυο πιστόλες, και τα έδωσε δώρο στο Νικηταρά και του λέει: «Πάρτα αυτά. Σου τα χαρίζει το έθνος». Τότε μόνο τα πήρε.

Ο Νικηταράς ο οποίος πέθανε τυφλός, σακατεμένος, ζήτουλας, υποβαθμισμένος, ταλαιπωρημένος και σταυρωμένος όπως οι περισσότεροι αγωνιστές, οι οποίοι έγιναν όπως λέει ο μεγάλος Μακρυγιάννης διακονιαραίοι, και πήραν τις θέσεις οι άλλοι οι άκαπνοι, και οι αγωνιστές πέθαναν στους δρόμους. Αλλά ο Νικηταράς είναι η δόξα της Νεωτέρας Ελλάδος. Είναι πολύ μεγάλος και σπουδαίος. Αφού ούτε ο τάφος του δεν ευρέθηκε. Αλλά ο τάφος του είναι, όπως είπε κάποιος σοφός, είναι όλη η Ελλάς και όλη η Ορθοδοξία. Τα ‘δωσε όλα ο Νικηταράς. Ας μας εμπνέει το παράδειγμα του, η μορφή του η άδολη, η υπέροχη ψυχή του και η φυσιογνωμία του, κι ας είναι και αυτός κοντά μας,. Γιατί έχουμε ανάγκη και από Νικηταράδες, και από Κολοκοτρωναίους, όπως και Γρηγορίους πέμπτους και Παλαιών Πατρών Γερμανούς και τόσους άλλους. Ας έρθουν και πάλι αυτοί να μας εμπνεύσουν.   Πηγή: π. Ανανίας (Λόγοι)