24/8/2023, Για τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό, Γεώργιος Μαντζαρίδης