14/10/2023, Η Πόλη του Κοσμά του Μελωδού - Τραγούδι από το Αγιολόγιο της 14ης Οκτωβρίου