Στρατηγός Μακρυγιάννης

Στρατηγός Μακρυγιάννης
(Κροκύλειο Φωκίδας, 1797 - Ἀθήνα, 27 Ἀπριλίου 1864)...Καὶ τώρα «τρῶνε ὅλα τὰ θεριὰ τῆς γῆς ἀπὸ μᾶς», γιὰ νὰ θυμηθῶ τὸν τελευταῖο, τὸν Μακρυγιάννη, τὸν μεγάλο διδάσκαλο τοῦ Γένους καὶ ἥρωα καὶ πατριώτη. —«Ἦταν καλὸς ὁ Γιάννης!», ἔλεγε ὁ ἅγιος Πορφύριος.— «Τρῶνε ὅλα τὰ θεριὰ ἀπὸ μᾶς! Καὶ στὸ τέλος μένει καὶ μαγιά!» Τό ’πε ἐκεῖ στοὺς Μύλους, στὸν ναύαρχο Δεριγνύ. Ἢ Ντερνίς, ὅπως τὸν ἔλεγε ὁ Μακρυγιάννης.
Τό ’πε ὁ Μακρυγιάννης. Τοῦ ’πε καὶ κάτι ἄλλα ψιλὰ ποὺ ξέρετε, —κι ὅσοι δὲν ξέρετε, νὰ πᾶτε νὰ βρεῖτε νὰ τὰ διαβάσετε, δὲν μπορῶ νὰ τὰ πῶ ὅλα ἐγώ— ὁ ἄλλος, ὁ Γάλλος δὲν κατάλαβε καὶ πολλά. Καὶ τοῦ εἶπε στὰ Γαλλικά. «Τρὲ μπιέν!» «Πολὺ καλά!» «Τρὲ μπιέν!» «Τρὲ μπιέν!»
Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὰ ἀπομνημονεύματά του: «Ἐκεῖ ὀπούφκιαχνα τὶς θέσες εἰς τοὺς Μύλους (κοντὰ στὸ Ναύπλιο) ἦρθε ὁ Ντερνύς νὰ μὲ ἰδῆ
Μοῦ λέγει:
– Τί κάνεις αὐτοῦ; Αὐτὲς οἱ θέσεις εἶναι ἀδύνατες. Τί πόλεμον θὰ κάνετε μὲ τὸν Μπραΐμη αὐτοῦ;
– Τοῦ λέγω, Εἶναι ἀδύνατες οἱ θέσεις κι ἐμεῖς, ὅμως εἶναι δυνατός ὁ Θεὸς ὅπου μᾶς προστατεύει. Καὶ θὰ δείξωμεν τὴν τύχη μας σ’ αὐτὲς τὶς θέσεις τὶς ἀδύνατες. Κι ἂν εἴμαστε ὀλίγοι εἰς τὸ πλῆθος τοῦ Μπραΐμη, παρηγοριόμαστε μ’ ἕνα τρόπον, ὅτι ἡ τύχη μας ἔχει τοὺς Ἕλληνες πάντοτε ὀλίγους. Ὅτι ἀρχὴ καὶ τέλος, παλαιόθεν καὶ ὣς τώρα, ὅλα τὰ θεριά πολεμοῦν νὰ μᾶς φᾶνε καὶ δὲν μποροῦνε. Τρῶνε ἀπὸ μᾶς καὶ μένει καὶ μαγιά. Καὶ οἱ ὀλίγοι ἀποφασίζουν νὰ πεθάνουν. Κι ὅταν κάνουν αὐτήνη τὴν ἀπόφασιν, λίγες φορές χάνουν καὶ πολλὲς κερδαίνουν».

Πηγή: π. Ανανίας Κουστένης