27/04/2012, " Μυῖα καὶ Μέλισσα", Κωνσταντίνου Γανωτή


Μυα καΜέλισσα1


Μυα ποπτσα τς φωλες π πρωϊας ως σπέρας πιφοιτσα τας λύμαις βοσκε κα πρς σπέραν ες τν κοίτην ατς πανκε. Τος δ τέκνοις ατς ρωτσι πς κόσμος εη πεκρινατο: Λύμης κα κοπρίων πλήρης κόσμος στ.
Μέλισσα σ τς κυψέλης παλλαγεσα μα τ το λίου νατολ μέχρις σπέρας νθεσι προσίπτατο κα παρ' ατν χυμούς εώδεις κα δυγεύστους ρύετο. πανακάμψασα δ ες τν κυψέλην χορτασθεσα κα τν Θεν εχαριστοσα λεγε καθ' αυτήν: Πλήρης κόσμος εώδων τε κα εχύμων νθέων στί.


1. Κωνσταντίνος Γανωτής, Μαθήματα Αρχαίας Ελληνικής, εκδ. Παρρησία, σ.136