20/12/2018, Ο μεταμφιεσμένος βασιλιάς,
του Soren Kierkegaard


Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας πρίγκιπας που ήταν μόνος και ήθελε πολύ να παντρευτεί μια όμορφη κοπέλα που θα γινόταν η αυριανή βασίλισσα. Κοντά στο παλάτι υπήρχε μια πόλη και ο πρίγκιπας συχνά ανέβαινε στην άμαξά του και επισκετπτόταν την πόλη για τις διάφορες δουλειές του πατέρα του. (Συνέχεια...)
18/12/2018, Το σπουργίτι,
του Ι.Σ. Τουργκιένεφ


Γύριζα ἀπ’ τὸ κυνήγι, τραβώντας ἀπὸ µιά δεντροστοιχία τοῦ κήπου. Τὸ σκυλὶ ἔτρεχε µπροστά µου. Ἄξαφνα τὰ βήµατά του ἔγιναν πιὸ ἀργὰ καὶ φαινόταν σὰ νὰ παραµόνευε κάτι. Κοίταξα καλὰ καὶ εἶδα ἕνα σπουργιτάκι µὲ κιτρινωπὸ χρῶµα κοντὰ στὸ ράµφος του καὶ µὲ πούπουλο στὸ κεφαλάκι του. Εἶχε πέσει ἀπ’ τὴ φωλιά του. Ὁ ἀγέρας κουνοῦσε δυνατὰ τὶς σηµύδες τοῦ κήπου. Τὸ σπουργιτάκι καθόταν ἀκίνητο µ’ ἁπλωµένες τὶς φτεροῦγες του, ποὺ µόλις ἄρχισαν νὰ µεγαλώνουν, δὲν µποροῦσε ὅµως νὰ πετάξει. (Συνέχεια...)17/12/2018, Ο θρησκευτικός Διονύσιος Σολωμός,
του Κώστα Παπαδημητρίου

Ώ, Άγιε Διονύσιε, ψυχή αγνή καί θεία,
πού σέ κρατεί περήφανα τής Ευσπλαχνίας ο θρόνος,
τούτο τό δύστυχο νησί προστάτεψέ το μόνος,
γιά νά μήν τύχει πλιό σ' αυτό παρόμοια δυστυχία.
Ώ, Σύ στό θρόνο τού Άπλαστου τρέξε σιμά κι ειπέ του
νά μήν αφήσει τό νησί έρμο στή δυστυχιά του
κι άν ίσως κι η παράκληση δέ φθάνει, θύμησέ του
πώς είχες έναν αδερφό κι έκρυβες τό φονιά του…." (Συνέχεια...)
11/12/2018, Τραγούδα! Τραγούδα κι ο άνδρας σου θα επιστρέψει σε σένα,
του Γέροντα Θαδδαίου

Αποτέλεσμα εικόνας για χαρα
Κάποτε ήρθαν σε μένα δύο γυναίκες που έφερ­ναν μαζί τους μια τρίτη, η οποία έσερνε το πόδι της. Ίσα που μπορούσε να περπατήσει. Είπε ότι πέρασε από ένα σωρό γιατρούς, αλλά δεν κατάφεραν να της πουν τι είχε. Εγώ της είπα ότι -ήταν αδύναμη νευρολογικά. Της είπα επίσης ότι η δική μου η κατάσταση ήταν χειρότερη από τη δική της! Εκείνη μού είπε ότι ο άντρας της την είχε παρατήσει(Συνέχεια...)4/12/2018, Η Θεία Ευχαριστία... επιβάλλεται να μένει εκτός οιασδήποτε εκκλησιαστικής διενέξεως,
του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστασίου

Αποτέλεσμα εικόνας για αμνός Λειτουργία
Προσφιλέστατε έν Χριστώ Αγιε Αδελφέ καί Συλλειτουργέ,
«Περίλυπος έστιν ή ψυχή μου». Πόνος βαθύς, ανησυχία καί αμηχανία συνέχουν καί ήμάς, καθώς παρακολουθοΰμεν τάς έξελίξεις περί  τό  Ουκρανικόν, μετά  τάς  αποφάσεις  τού  Οικουμενικού
Πατριαρχείου (11.10.2018) καί τής Ορθοδόξου ’Εκκλησίας τής Ρωσίας (15.10.2018), τάς οποίας καταγράφετε εις την από 29ης Οκτωβρίου 2018 Ύμετέραν έπιστολήν.Δυστυχώς έπαληθεύονται οί φόβοι ήμών, οί διατυπωθέντες πρός τήν αντιπροσωπείαν τού Οικουμενικού Πατριαρχείου (30 Ιουλίου 2018), ότι δηλαδή ή σχεδιαζομένη κατά τήν παρούσαν χρονικήν περίοδον χορήγησις αύτοκεφαλίας εις τήν Ουκρανίαν θά είναι «πορεία είς ναρκοπέδιον» μέ όδυνηράς δι’ όλους παρενεργείας(Συνέχεια...)