28/2/2021, Εκκοσμίκευση και ουδετεροθρησκεία, Γεώργιος Μαντζαρίδης