16/11/2018, Νικόλαος ο Αποδημητής

S.Nicola.Pell.JPG
Κατά την παράδοσιν, έδωσε θαυματουργικά σημεία ήδη εκ παιδικής ηλικίας και κατόπιν οράματος, έλαβε την συνήθειαν να απαγγέλη μεγαλοφώνως την επίκλησιν «Κύριε, ελέησον». Θεωρηθείς δια τούτο ως μανιακός, εξεδιώχθη της οικίας και είτα παρεδόθη εις τους μοναχούς της μονής του Οσίου Λουκά, διερχόμενος εκ πολλών δοκιμασιών. Αφού διήνυσεν έτη τινά εν μονώσει, διέσχισε θαυματουργικώς την θάλασσαν, ήλθεν εις Puglia, μετέβη εις Υδρούντα (Οτράντο), Τάραντα και τέλος ειςTrani, όπου εκοιμήθη εν Κυρίω ολίγας ημέρας μετά την άφιξίν του(Συνέχεια...)


13/11/2018, Ήλθα να υπηρετήσω, όχι να υπηρετηθώ,
του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου

Σχετική εικόνα
γ εμαι πατέρας, γ δελφός, γ νυμφίος, γ οκία, γ τροφή, γ νδυμα, γ ρίζα, γ θεμέλιον, κάθε τί τ ποον θέλεις γώ· ν μν χεις νάγκην π τίποτε. γ κα θ σ πηρετήσω· διότι λθα ν πηρετήσω, χι ν πηρετηθγ εμαι κα φίλος, κα μέλος το σώματος κα κεφαλ κα δελφός, κα δελφ κα μητέρα, λα γώ· ρκε ν διάκεισαι φιλικ πρς μέ. γ γινα πτωχς δι σέ· γινα κα παίτης δι σέ·  (Συνέχεια...)4/11/2018, Ο καιρός της μετανοίας μου είχε τελειώσει,
Γέροντας Θαδδαίος

Αποτέλεσμα εικόνας για μετάνοια
Εμείς οι άνθρωποι θερίζουμε πάντοτε τους καρπούς των λογισμών και των πόθων μας. Αν οι πόθοι και οι λογισμοί μας είναι μοχθηροί, δεν μπορούμε να αποκομίσουμε καλούς καρπούς. Ολόκληρη η ανθρωπότητα θερίζει τους καρπούς των λογισμών και των πόθων της. Ο Κύριος είπε για τη Δευτέρα Παρουσία Του: <<πλήν ο υιός του ανθρώπου ελθών άρα ευρήσει τήν πίστιν επί της γής;>>(Λουκ. 18,8). (Συνέχεια...)


1/11/2018, Η σιωπή του Θεού & η σιωπή των ανθρώπων,
Μητροπολίτου Σουρόζ Αντωνίου

Σχετική εικόνα
Ἂν ὁ Χριστὸς ἐγκαταλείπεται, αὐτὸ συμβαίνει γιατί ὁ Θεὸς ἔχει σχεδιάσει νὰ βγεῖ κάτι καλύτερο γιὰ μᾶς -θυσιάζοντας τὴ ζωὴ τοῦ Υἱοῦ Του. Μὲ αὐτὸ καὶ μὲ τὰ παραδείγματα ἄλλων προσευχῶν στὸ Εὐαγγέλιο βλέπουμε πὼς ἡ προσευχὴ μένει ἄκαρπη χωρὶς τὴ στήριξη τῆς πίστης. Θυμόσαστε τὸ χωρίο ὅπου ὁ Χριστὸς δὲν μποροῦσε νὰ κάνει θαύματα στὴ Ναζαρὲτ ἐξαιτίας τῆς ἀπιστίας τῶν κατοίκων; Μόλις ἔρθει ἡ πίστη, τότε ἐμφανίζονται καὶ οἱ συνθῆκες γιὰ ἕνα θαῦμα, ποὺ εἶναι ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ σὲ ὅλη της τὴ δύναμη. Καὶ χωρὶς ἄλλη παρέμβαση, ἁπλῶς μιὰ καὶ εἶναι ὁ Κύριος τοῦ Βασιλείου Του, ὁ Χριστὸς δρᾶ σὰν Παντοκράτωρ, ἀπαντᾶ στὶς προσευχές μας, μᾶς βοηθᾶ καὶ μᾶς σώζει. (Συνέχεια...)


28/10/2018, Η Αγία Σκέπη,
του π. Ανανία Κουστένη

Αποτέλεσμα εικόνας για Η αγία Σκέπη
Στο μεγάλο Σαράντα, καθώς η πατρίδα μας σύρθηκε αθέλητα σε πόλεμο, εκεί στη Βόρειο Ήπειρο και στην Αλβανία, η Παναγία μας ήταν η Υπέρμαχος στρατηγός εσκέπαζε τον υπέροχο στρατό μας και σκέπαζε όλους. Κι έβλεπαν οι Ιταλοί και τα χαν χάσει μια γυναίκα να τρέχει παντού και να σκεπάζει, όπως είπαμε, τον στρατό και το μέτωπο και λέγανε οι καημένοι: μα, καλά, ποιά είν αυτή η γυναίκα; Τη βλέπουμε εδώ, τη βλέπουμε παρέκει, τη βλέπουμε παραπάνω, τη βλέπουμε παντού. Ποιά είν αυτή η γυναίκα; και τους απήντησαν: είναι η Παναγία(Συνέχεια...)