8/8/2022, Αργά βαδίζει ο Χριστός,


Ο Χριστός βαδίζει αργά μέσα στην ιστορία. Αργά σαν το βαθύ ποτάμι που κάποιο παιδί θα το νόμιζε ακίνητο, αλλά που ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε να του φτιάξει φράγμα. Αργά σαν το σιτάρι που το σπέρνεις το φθινόπωρο και το χειμώνα νομίζεις ότι είναι νεκρό. Ακόμα δεν ήρθε η άνοιξη για τον σπόρο του Χριστού. (Συνέχεια...) 6/8/2022, Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος,Ἡ μεταμόρφωση, ἑπομένως, στὴν πνευματικὴ διάσταση δὲν πρέπει νὰ ἑρμηνεύεται καὶ νὰ κατανοεῖται ὡς ἀτομικὸ γεγονός, ποὺ ἄφορα μόνο στὸ πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ. Και οὔτε ἀκόμη περιοριστικὰ καὶ ἐπιλεκτικά, ὡσὰν νὰ ἀναφέρεται μόνο σὲ τρεῖς ἐκλεκτοὺς μαθητὲς καὶ σὲ δύο ἀποκαλυπτικὲς μορφὲς τοῦ παρελθόντος. Εἶναι ἕνα γεγονὸς καθολικῆς σημασίας. Ἀρχικὰ ξεκινάει ἀπὸ τὸν Κύριο, συνεπαίρνει στὴ συνέχεια τοὺς τρεῖς μαθητές, προεκτείνεται πρὸς τοὺς Δώδεκα καὶ δὶ’ αὐτῶν φτάνει σὲ ὅλο τὸν κόσμο καὶ σὲ ὅλη τὴν κτίση. Ἔτσι, κατὰ συνέπεια, δικαιούμαστε νὰ ὁμιλοῦμε γιὰ τὴ μεταμόρφωση τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ κόσμου, τῆς φύσης καὶ τῆς κτίσης, γιὰ τὴ μεταμόρφωση ὅλης της δημιουργίας, εἴτε ὑλικῆς εἴτε πνευματικῆς. (Συνέχεια...)   4/8/2022, Αγάπη και επικοινωνία με όλους αλλ' όχι θρησκευτικός συγκρητισμός,Ο ιερός Χρυσόστομος μας διδάσκει δηλαδή ότι ο σεβασμός των θρησκευτικών πεποιθήσεων των άλλων χωρίς ίχνη συγκρητισμού και αλλοτρίωσης της Ορθοδόξου πίστης, η καταπολέμηση της αιρέσεως και του σχίσματος και ο αγώνας για τη επανένταξη των πλανεμένων στο σώμα της Εκκλησίας είναι κατ’ εξοχήν πράξη ιεραποστολική. Πράξη «συνδιαλλαγής και καταλλαγής» (πρβλ Ρωμ. 5,11), αφού αναιρεί την διαίρεση και προωθεί την εν Αγίω Πνεύματι ένωση του κατακερματισμένου κόσμου, όπως αυτό πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά την ημέρα της Πεντηκοστής, όπου το Πανάγιον Πνεύμα «εις ενότητα πάντας εκάλεσεν». […]Η μόνη εξαίρεση της ακοινωνησίας (μη επικοινωνίας) μετά των Ορθοδόξων, (Συνέχεια...)


 30/7/2022, Είμασταν νεκροί, πεθαίναμε, επιστρέψαμε σε μια πληρότητα ζωής,Ὁ Θεὸς δὲν μᾶς θεραπεύει γιὰ νὰ ἐπιστρέψουμε ξανὰ στην ἁμαρτωλή μας κατάσταση. Μᾶς προσφέρει μιὰ νέα ζωή, ὄχι τὴν παλιὰ ποὺ ἔχουμε ἤδη χάσει. Καὶ ἡ νέα ζωὴ ποὺ μᾶς προσφέρεται δὲν εἶναι πλέον δική μας, εἶναι δική Του, εἶναι δική Του δωρεά, εἶναι δῶρο. Ἦταν δικό μου καὶ σοῦ τὸ δίνω, πάρτο. Καὶ ἀπὸ πνευματικῆς ἀπόψεως, αὐτὸ εἶναι ἀλήθεια. (Συνέχεια...)28/7/2022, Θεέ μου βλέπε την λύπη μου και ελέησέ με!Διότι όχι μόνο σε εμάς τους αμαρτωλούς συμβαίνουν αυτά, αλλά και στους αγίους Του, οι οποίοι διά μέσου των αιώνων ευαρέστησαν τον Θεό και γνώρισαν ότι είναι φιλάνθρωπος Θεός και Πατέρας και ότι από αγάπη και για την απόκτηση των αρετών μάς παιδεύει με την πνευματική Του ράβδο. Μετά όμως απ’ αυτά, γρήγορα και αναμφίβολα έρχεται η αλλοίωση, η ψυχική αποκατάσταση και το έλεος του Θεού. Και ενώ σε εκείνη τη δύσκολη στιγμή δίνουν στον άνθρωπο όλα την εντύπωση ότι δεν θα μπορέσει να νικήσει το πανδαιμόνιο των λογισμών και παθών του, και όλες οι αρετές του φαίνονται ακατόρθωτες και μισητές, λόγω επενέργειας του σατανά, μετά από όλα αυτά ακολουθεί η θεία αλλοίωση. (Συνέχεια...)


25/7/2022, Το ζήτημα είναι να αφεθούμε μ' εμπιστοσύνη στο θέλημα του Χριστού, ...Και παιδιά να ‘χομε είναι σταυρός, και παιδιά να μην έχομε είναι σταυρός. Το ζήτημα είναι ν’ αφεθούμε μ’ εμπιστοσύνη στο θέλημα του Χριστού. Κι όταν αφεθούμε, αυτό είναι η μέγιστη ελευθερία. Γιατί, αν δεν αφεθούμε και δεν έχομε εμπιστοσύνη, τότε υποφέρομε οι καημένοι. Κι αυτό είναι η μέγιστη δουλειά και σκλαβιά.  (Συνέχεια...)


 21/7/2022, Τα σπλάχνα του Αγαθού δεν τα παρακίνησε για να τιμωρήσουν όσουν τον αρνήθηκαν,

Τὴν πολ­λὴ τῶν ἀν­θρώ­πων ἁ­μαρ­τί­α
καὶ τὴν πολ­λὴ τοῦ Θε­οῦ φι­λαν­θρω­πί­α
πα­ρα­τή­ρη­σ­ε ὁ προ­φή­της
κι ἐ­τα­ρά­χτη­κε ὁ Ἠ­λί­ας κι ἐ­θύ­μω­σε
καὶ λό­για μ’ ἀ­σπλα­χνί­α
ὕ­ψω­σε στὸν Εὔ­σπλα­χνο,
καὶ εἶ­πε, ὀρ­γί­σου τώ­ρα
μ’ αὐ­τοὺς ποὺ σ’ ἀ­παρ­νή­θη­καν,
κρι­τὴ δι­και­ό­τα­τε.
Ἀλ­λὰ τὰ σπλά­χνα τοῦ Ἀ­γα­θοῦ (Συνέχεια...)


16/7/2022, Τί τρομερά βασανιστήρια μου κόστισε & μου κοστίζει αυτή η δίψα για πίστη,Θα σας έλεγα για τον εαυτό μου ότι είμαι παιδί του αιώνα μας, ένα παιδί της απιστίας και της αμφιβολίας, έως τη στιγμή αυτή και μάλιστα έως τον τάφο. Τι τρομακτικά βασανιστήρια μου κόστισε και μου κοστίζει αυτή η δίψα για πίστη που τόσο πιο πολύ είναι ισχυρή στην ψυχή μου, όσο πιο πολλά επιχειρήματα για το αντίθετο έχω μέσα μου! Κι εντούτοις, ο Θεός μου στέλνει καμιά φορά στιγμές… που για μένα όλα είναι φωτεινά και ιερά.  (Συνέχεια...)


11/7/2022, Όποιος πιστεύει πως είναι δεδικαιωμένος είναι χαμένος,
... Ἡ προσευχή δέν εἶναι μιά μηχανιστική διαδικασία -«ἀφοῦ τό κάνω, ὁ Θεός θά μοῦ τό δώσει ὁπωσδήποτε»-, ἀλλά εἶναι μιά πάλη μέ τό Θεό. Εἶναι μιά πάλη μέ τό Θεό, ἡ ὁποία δικαιώνεται μέσα στήν ταπείνωση. Ποιά εἶναι ἡ ταπείνωση τοῦ ἑκατόνταρχου; «Δέν εἶμαι ἄξιος νά εἰσέλθεις ὑπό τή στέγη τοῦ οἴκου μου»(Συνέχεια...)  21/6/2022, Τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος & οι Ψευδοπροφήτες,
Στήν σημερινή ἐποχή πλήθυναν οἱ ἐντός τῆς Ἐκκλησίας ψευδοπροφῆτες, οἱ ὁποῖοι ἔχουν παρασύρει ἕναν ἀριθμό πιστῶν καί κινδυνεύουν νά καταλήξουν σέ σχίσμα ἤ αἵρεση. Ἄλλοι ἀπό αὐτούς ἔχουν αὐτοδιορισθεῖ διδάσκαλοι καί μελλοντολόγοι καί ταράσσουν τούς πιστούς μέ διάφορες κινδυνολογίες. Ἄλλοι παρερμηνεύουν λόγια συγχρόνων ἤ καί παλαιοτέρων Ἁγίων καί τά παρουσιάζουν σύμφωνα μέ τόν δικό τους τρόπο σκέψης.  (Συνέχεια...)


 Προηγούμενα Κείμενα