Ότε ανέτειλεν η ημέρα, η παραμονή της  κθ΄ Μαΐου, ουδεμία ακτίς ηλίου κατέβη να φωτίσει την χερσόνησον του Αίμου.  Υγρός και τεθολωμένος αιθήρ επέκειτο υπέρ την γην και πυκνά νέφη εκάλυπτον την κτίσην. Πικρά κατήφεια εδέσποζε της φύσεως. Ουδεμία αηδών ηκούσθη μινυρίζουσα εις τους δρυμώνας, ουδείς βοσκός ηκούσθη φυσών χαρμοσύνως τον αυλόν του επί των βράχων και ουδέν έρρυθμον άσμα υλοτόμου ή γεωργού επράυνε τον σκληρόν και μονότονον κτύπον της σκαπάνης και του πελέκεως. (Συνέχεια...)  25/5/2023, Η Ανάληψη του Κυρίου,

Τὸ πεπρωμένο τοῦ κόσμου καὶ τοῦ ἀνθρώπου γεννιέται μὲ μία προσφορὰ ἀγάπης τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴ μακαριότητα τῆς φιλίας μαζί Του μέχρι τὰ τέλη τῶν αἰώνων.
Ὅταν ὕστερα ὁ ἄνθρωπος ἀποσκίρτησε ἀπὸ τὸ Θεό, ὅταν ἐξ αἰτίας τῆς προδοσίας τοῦ ἀνθρώπου τὸ σύμπαν παραδόθηκε στὴ φθορὰ ὁ Θεὸς δὲν ἀπόσυρε τὴν ἀγάπη Του, δὲ μᾶς ἐγκατέλειψε. (Συνέχεια...)
 24/5/2023, Ανάσταση & αιώνια ζωή είναι ο ίδιος ο Χριστός,Η καινούργια εντολή του Χριστού δεν είναι απλώς εντολή για αγάπη με την γενικότερη έννοιά της. Άλλωστε αυτή είναι έμφυτη ως «σπερματικός λόγος» μέσα στον άνθρωπο και όλοι λίγο-πολύ αγαπούν τους συνανθρώπους τους. Το καινούργιο εδώ βρίσκεται στο «καθώς ηγάπησα υμάς». «Ει αγαπάτε τους αγαπώντας υμάς, ποία υμίν χάρις εστί; Και γαρ οι αμαρτωλοί τους αγαπώντας αυτούς αγαπώσι»[4]. Ο Χριστός θυσιάστηκε για τους άλλους. Και το «καθώς ηγάπησα υμάς» σημαίνει να θυσιάζεται ο πιστός για τους άλλους. Η αγάπη που αγκαλιάζει και τους εχθρούς είναι αδιανόητη και ουτοπική χωρίς την ανάσταση.  (Συνέχεια...) 21/5/2023, Άγιοι Κωνσταντίνος & Ελένη,


…Ο Μέγας Κωνσταντίνος ο ισαπόστολος αυτός βασιλεύς ενοιάζετο για όλους τους υπηκόους του και περισσότερο για τους αδύνατους, τους φτωχούς και τους δυσκολεμένους. Όποιοι κι αν ήσαν, οπού κι αν ήσαν, ό,τι κι αν έκαναν. Είχε καρδία σπλαχνική, καρδία πατρική. Ήταν λεβέντης με τα όλα του ο Μέγας Κωνσταντίνος. Γι΄ αυτό ακριβώς και ο λαός μας τον αισθάνεται πάντοτε και βάζει το όνομά του καθώς και της αγίας μητέρας του Ελένης. (Συνέχεια...) 18/5/2023, Ο Άγιος Αθανάσιος Χριστιανουπόλεως
Ο Τριαδικός Θεός παρέσχε στον Άγιο «μισθό» και τον αξίωσε ήδη από την επίγεια ζωή του αλλά και μετά την κοίμησή του να επιτελεί σημεία και θαύματα. Αναφέρεται πως, όταν ο Άγιος λειτουργούσε, την στιγμή που έβγαινε στην Ωραία Πύλη να πει το «Κύριε, Κύριε, ἐπίβλεψον ἐξ οὐρανοῦ καὶ ἴδε...», οι πιστοί έβλεπαν μπροστά στο στόμα του ένα φεγγοβόλο αστέρι. (Συνέχεια...) 15/5/2023, Ο πολιτικός Παπαδιαμάντης και η Ρωμιοσύνη,Σὲ ἕνα μικρὸ – σχεδὸν ἐλάχιστο – ἀφήγημα ποὺ ἔγραψε τὸ 1907, ὑπὸ τὸν περίεργο τίτλο «Ἡ κάλτσα τῆς Νώενας», ὑπάρχει σὰν καταληκτικὴ ἡ καταπληκτικὴ ἐρωτηματικὴ φράση:
- «Ἕως πότε θὰ εἴμεθα ἀχαρακτήριστοι Γραικύλοι;»
Ἰδού, λοιπόν, τὸ πολιτικό μας πρόβλημα, ὅπως τὸ ἔθεσε τότε καὶ γιὰ τώρα ὁ Παπαδιαμάντης· γιατὶ τὸ ἐρώτημα τοῦτο παραμένει καὶ τώρα ἐπίκαιρο. (Συνέχεια...)


 8/5/2023, Εκείνος που αγαπά τον Θεό να αγαπά και τον αδελφό του,Εάν όμως κανείς πη ότι αγαπώ τον Θεόν και συγχρόνως μισή τον αδελφόν του, είναι ψεύστης. Διότι εκείνος που δεν αγαπά τον αδελφόν του, τον οποίον είδε και βλέπει κάθε ημέραν, πως είναι δυνατόν να αγαπά τον Θεόν, τον οποίον ποτέ δεν έχει ίδει· Και αυτήν την εντολήν έχομεν πάρει από αυτόν· εκείνος που αγαπά τον Θεόν να αγαπά και τον αδελφόν του  (Συνέχεια...)                    2/5/2023, Η Βαθύτατη Πεποίθηση του Αγίου Αθανασίου,Το μυστήριο θα παραμείνει. Η ίδια η Ύπαρξη του Θεού είναι «ακατανόητη» για την ανθρώπινη διάνοια, αυτή θα είναι η κοινή πεποίθηση των Ελλήνων και Βυζαντινών Πατέρων. Και όμως υπάρχει μια διάκριση μεταξύ «Υπάρξεως» και «Θελήσεως» αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα, ούτε για το Θεό, το «να είναι» και το «να ενεργεί». Αυτή είναι η βαθύτατη πεποίθηση του Αγίου Αθανασίου. (Συνέχεια...)  29/4/2023, Το ψεύδος της πολιτικής,Καθώς βρισκόμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο, οι πολιτικοί μάς μιλούν, και δεν θα πάψουν να μας μιλούν, συνεχώς και μονότονα για την οικονομία. Συγκρίνουν τους εαυτούς τους με τους αντιπάλους τους ισχυριζόμενοι ότι ‘τα πήγαν’ ή ότι ‘θα τα πάνε’ καλύτερα, διότι έδωσαν ή θα δώσουν περισσότερα χρήματα στον ‘λαό’. Διατείνονται, λοιπόν,ότι αξίζουν την ψήφο μας, διότι είναι καλύτεροι πολιτικοί από τους αντιπάλους τους, δηλαδή, κατά βάσιν, καλύτεροι διαχειριστές της οικονομίας. (Συνέχεια...)  


27/4/2023, Χριστός Ανέστη, Ἐμεῖς ὅμως γνωρίζουμε ὅτι ἡ Ἀνάσταση εἶναι ἕνα ἀληθινὸ γεγονὸς διότι γνωρίζουμε τὸν ἀναστημένο Χριστό. Δὲν Τὸν γνωρίζουμε ὅπως Τὸν γνώρισαν οἱ ἀπόστολοι, μέσα στὴ σάρκα. Δὲν Τὸν εἴδαμε στὰ χωριὰ τῆς Γαλιλαίας οὔτε στοὺς δρόμους τῆς Ἁγίας Γῆς. Μὲ τὸ πνεῦμα μας ὅμως Τὸν γνωρίζουμε ἀναστημένο καὶ γνωρίζοντάς Τον μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο μποροῦμε νὰ ποῦμε μὲ βεβαιότητα ὅτι Αὐτὸς ὁ ὁποῖος σήμερα ζεῖ ἔχει πράγματι ἀναστηθεῖ ἀπὸ τοὺς νεκρούς. (Συνέχεια...)

 Προηγούμενα Κείμενα